spravy.sk spravy.sk

Príde Morské oko a pralesy vo Vihorlate o najprísnejší stupeň ochrany? Začal sa boj aktivistov a štátu
zdroj: TASR

Príde Morské oko a pralesy vo Vihorlate o najprísnejší stupeň ochrany? Začal sa boj aktivistov a štátu

Na Slovensku by mali vzniknúť prírodné rezervácie Rydošová a Vihorlatský prales. Vyplýva to z materiálov, ktoré do skráteného medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Prírodná rezervácia Rydošová sa podľa materiálu má nachádzať v okrese Snina v katastrálnom území Osadné. Celková výmera bude 88 hektárov. Na území rezervácie sa nachádzajú kyslomilné bukové lesy, javorovo-bukové horské lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, ako sa píše v materiáli. Vzácnym zvieraťom na tomto území je fúzač alpský.

"Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie Rydošová je zabezpečiť zachovanie priaznivého stavu predmetu ochrany rezervácie, ktorým sú tri biotopy európskeho významu a biotop jedného prioritného druhu živočícha európskeho významu,"
uviedol envirorezort.

V okrese Humenné, Snina, Michalovce a Sobrance sa má rozprestierať prírodná rezervácia Vihorlatský prales. Jej výmera by mala byť 2160 hektárov. Prales je súčasťou lokality svetového dedičstva UNESCO.

TASR


Predmetom ochrany v tejto oblasti sú vtáky ako bocian čierny, sova dlhochvostá, orol krikľavý, hadiar krátkoprstý a ďateľ bielochrbtý, uvádza MŽP. Nachádza sa tam aj niekoľko druhov netopierov, medveď hnedý, vlk dravý či rys ostrovid.

Na návrh vlády už zareagovali aj aktivisti zo známeho lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Lesoochranárske zoskupenie (LZ) Vlk na sociálnej sieti uvádza, že preradením vodnej plochy v rezervácii Morské oko a časti lesov v rezervácii Kyjovský prales do "ochranného pásma" sa umožní ťažba dreva, poľovanie a výstavba ciest. O znížení bezzásahovej zóny v Kyjevskom pralese v hromadnej pripomienke hovoria aj Tomáš Vida z neziskovej organizácie Aevis, Rastislav Mičaník z iniciatívy My sme les, aj Milan Janák a Michal Filípek zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Slovensko. Tí tiež tvrdia, že návrh umožňuje v nárazníkovej zóne pokračovanie aktuálneho "devastačného hospodárenia".

Ministerstvo životného prostredia odmieta tvrdenia lesoochranárov ohľadom zníženia ochrany rezervácie Vihorlatský prales a hovorí o hoaxe.

MŽP vysvetľuje, že v Kyjovskom pralese sa nemení zaradenie do piateho stupňa ochrany, teda bezzásahového územia - ide len o rozdelenie na jadro a nárazník podľa terminológie UNESCO. "Jadro je 290 hektárov a zvyšok je ochranný nárazník. No v oboch prípadoch ide o bezzásahové územie a na tom kategorizácia v rámci UNESCO absolútne nič nemení," uviedol pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák. Rešpektovanie bezzásahového územia prisľúbili aj Vojenské lesy SR, ktoré územie Kyjevský prales spravujú.

TASR


Čo sa týka rezervácie Morské oko, časť sa nachádza v jadrovej bezzásahovej zóne. Asfaltová cesta, parkovisko pred vstupom do rezervácie, historický kaštielik a dve chaty sa nachádzajú v striktnej nárazníkovej zóne a v štvrtom stupni ochrany. Na svojom webe to uvádza Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Ani v jednej zo zón podľa štátnych ochranárov nebude možná ďalšia výstavba ani rozvoj turistických aktivít, ako tvrdia aktivisti z LZ Vlk.

Ministerstvo tiež odmieta, že by aj v novom návrhu bol rozpor medzi textovou a mapovou časťou, na čo upozorňuje LZ Vlk. "Výmery boli stanovené na základe presných mapových vrstiev, digitálne spracovaných na jednotky priestorového rozdelenia lesa. Mapa bola vygenerovaná na základe týchto podkladov," vysvetlil Ferenčák.

Výmera jadrovej bezzásahovej zóny pralesov bude podľa ministerského návrhu 4 450 hektárov. Okrem toho bude okolo územia ochranné pásmo - striktná nárazníková zóna s výmerou 2325 hektárov. Okolo nej bude širšia nárazníková zóna, kde sa bude môcť hospodáriť len v obmedzenej forme v súlade s princípmi prírode blízkeho spôsobu obhospodarovania a dohodnutými kritériami pre tieto územia. Bude mať výmeru viac než 13.100 hektárov.

Odporúčame

Najnovšie z kategórie: Lifestyle

Pozri viac

Vyberáme zo športu

Zábava z Fun rádia