Spravy.sk Spravy.sk

V nemeckých útulkoch zakázali adopcie zvierat pred Vianocami - aj oni majú city
zdroj: video

V nemeckých útulkoch zakázali adopcie zvierat pred Vianocami - aj oni majú city

„Zvie­ratá sú živé tvory a nie dar­čeky,“ tvr­dia svorne pred­sta­vi­te­lia mno­hých útul­kov v Ne­mecku. A je to veru tak. Chvíľkové šťastie, ktoré zažije dieťa, keď si nájde po vianočným stromčekom zvieratko, často striedajú chvíle nervozity z následnej starostlivosti. Po Vianociach teda útulky často praskajú vo švíkoch. Ľudia sa veľmi rýchlo zbavujú neželaných darčekov. Mali by si však uvedomiť, že zvieratko nie je tovar, ale živý tvor, ktorý má svoje city.

Majitelia útulkov v Nemecku chcú tomuto negatívnemu trendu vystaviť stopku. Jed­no­du­cho od­mie­tajú da­ro­vať svo­jich zve­ren­cov ako via­nočný dar­ček pod strom­ček. Do ak­cie s náz­vom pes je na celý ži­vot, nie­len na Via­noce, sa za­po­jili de­siatky útul­kov na území Ne­mecka. „Roz­hod­nu­tie o vlast­níc­tve zvie­raťa ne­môže byť brané na ľahkú váhu. S týmto roz­hod­nu­tím musí byť sto­tož­nená celá ro­dina,“ ho­vorí Clau­dia Häm­mer­ling z ber­lín­skej or­ga­ni­zá­cie na ochranu zvie­rat.

psík
psík (TASR)

Po 18. decembri tak v Nemecku zvieratko z útulku neadoptujete. Ak chcete, môžete sa prísť na svoje vyvolené zvieratko pozrieť, podarovať mu nejaké jedlo, no adoptovať si ho budete môcť až v januári. 

zdroj: bbc.com

Odporúčame

Najnovšie z kategórie: Lifestyle

Pozri viac