spravy.sk spravy.sk

Táto vianočná reklama krásne zachytáva úprimnú lásku otca k svojmu synovi
zdroj: video

Táto vianočná reklama krásne zachytáva úprimnú lásku otca k svojmu synovi

Fran­cúz­ska te­le­ko­mu­ni­kačná spo­loč­nosť Bou­y­gues Te­le­com si na najk­raj­šie sviatky v roku pri­pra­vila re­klamu so slo­ga­nom „Tieto Via­noce po­nú­kajú viac, ako len tech­no­ló­gie“.

Veľmi dobre vedia, prečo prišli s týmto sloganom. Vianoce sú predsa sviatky rodiny, lásky a porozumenia. 

Spot z roku 2018 za­čína via­noč­nou scé­nou otca, ktorý pred­vá­dza pred sy­nom svoj zvláštny tan­ček do hudby od Red­bone – Come and get you love. Kľú­čo­vým prv­kom je vzťah otca so sy­nom po­čas toho, ako plynú roky a pie­seň sa spolu s tan­com ob­ja­vujú znova a znova.

Ako čas plynie, tak sa synovi otcov zvláštny tanček zdá trápny a nie je veľmi nadšený, keď ho začne tancovať. No až keď sa sám stane otcom pochopí, že to nebolo o hlúpom tančeku. 

zdroj: youtube.com

Odporúčame

Najnovšie z kategórie: Lifestyle

Pozri viac

Vyberáme zo športu

Zábava z Fun rádia