spravy.sk spravy.sk

Koniec výtlkom! Holanďania vymysleli cesty vyrobené z recyklovaného plastu z oceánov
zdroj: video

Koniec výtlkom! Holanďania vymysleli cesty vyrobené z recyklovaného plastu z oceánov

Stav vozoviek na Slovensku je veľmi diskutovaným problémom. Občas cesty pripomínajú skôr tankodrom, ako cestu pre automobily. Hlavne po zime pribúda množstvo výtlkov, ktoré sa buď fušersky lepia, alebo sa na ne len tak zabúda. Takým slovenským riešením problému je napr. osadenie dopravnej značky "pozor hrboľatá cesta." Holanďania však vymysleli niečo, čo by mohlo tieto problémy vyriešiť. Čo je však na tomto nápade ešte lepšie, že je ekologický.

Za nápadom stoja firmy VolkerWessels a KWS Infra, ktoré vkladajú budúcnosť ciet do recyklovaného plastu. Sú toho názoru, že cesty môžu byť vyrábané z plastových blokov, ktoré sa jednoducho budú vedľa seba ukladať. Tak ako kedysi panely. „Plast po­núka veľa vý­hod čo sa týka vý­stavby ciest alebo ich sa­mot­nej údržby,“ po­ve­dal Rolf Mars, je­den z pred­sta­vi­te­ľov firmy Vol­ker­Wes­sels.

Tzn. že cesta by mala byť jedna veľká stavebnica, pričom by podvozok auta nemal pocítiť žiadne spoje. Nielenže sa takýmito cestami recykluje plast, ale šetrí sa príroda aj takým spôsobom, že nebude potrebné robiť výkopové práce pre kabeláž a podzemné rúry. Plastové cestné bloky by mali byť duté. Tak vznikne priestor pre umiestnenie všetkého potrebného. „Ná­pad je stále len na pa­pieri. V pr­vom rade je po­trebné vy­tvo­riť pro­to­typy a otes­to­vať ich v la­bo­ra­tó­riu, aby sme mali is­totu, že sú bez­pečné aj v mok­rých a klz­kých pod­mien­kach. Zá­ro­veň hľa­dáme par­tne­rov, ktorí sa do tohto pro­jektu s nami za­poja,“ do­dáva Rolf.

Máte pocit, že toto je len také fantazírovanie, pretože asfalt nemožno nahradiť plastom? Omyl. Plast, z ktorého chcú vyrábať Holanďania cesty by mal vydržať teplotu od -40 do 80 ° C. Náprava pokazeného dielu bude veľmi rýchla. Jednoducho sa iba vymení daná časť.

Rovnako by cesta mala byť odolná voči erózii a povrch cesty je schopný znížiť emisie až o 2%.inhabitat.com

Odporúčame

Najnovšie z kategórie: Lifestyle

Pozri viac

Vyberáme zo športu

Zábava z Fun rádia